Advertisement:

Navigation

SMF Theme Site

Download this theme

Additional Screenshots

Name:
New Look
Author:
Nolt
Type:
Core Variations
First Created:
December 04, 2008, 05:39:04 PM
Last Modified:
January 04, 2018, 05:57:20 PM
Compatible With:
1.1.18, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21, 2.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15
Downloads:
8440
Color style:
Cold/Cool
Tableless layout:
No

Description:

Demo: http://demo.wizzi.pl

New Look for SMF 2.0 is now available!!!
Version for SMF 2.0 doesn't have included memberlist bar and online mod.

English:
Introducing to you a New Look Theme.
Theme is based on Default Core with more cold colors, few fresh icons and modifications.

Changelog:
- added and fixed user list bar in Information Center (now option works fine) (default core theme have this issue not fixed)
- seperated normal and sticky topics (look screen)
- online list moded (added Who.template.php file - look on screen)

Additional file is translation for Polish language.

Theme compatible with SMF 1.1.x & 2.0 versions.


Polish:
Przedstawiam wam styl New Look.
Jest on oparty na stylu domyślnym z bardziej chłodnymi kolorami, kilkoma nowymi ikonami oraz modyfikacjami.

Log zmian:
- dodany i naprawiony pasek listy użytkowników znajdujący się w Centrum Informacji (opcja działa poprawnie, w stylu domyślnym niestety nie)
 - oddzielone wątki przyklejone od zwykłych (patrz screen)
 - lista użytkowników online lekko zmodyfikowana (dodany plik Who.template.php - patrz screen)

Dla języka polskiego pobierz i wypakuj do katalogu głównego zamieszczony dodatkowy plik z tłumaczeniem niektórych tekstów (tylko dla wersji 1.1.x).