Advertisement:

Navigation

SMF Theme Site

Download this theme

Additional Screenshots

Name:
muratcelik_v1
Author:
βluΣ ЯosΣ
Type:
Media
First Created:
January 17, 2009, 02:06:26 PM
Last Modified:
March 23, 2009, 03:14:03 PM
Compatible With:
1.1.8
Downloads:
1662
Color style:
Dark
Tableless layout:
No

Description:

 turkhısh   explanation

  Düş sokagı sakinleri grubunun elemanı olan  murat çelik'e hitaben yapılmıştır bu   tema !                     Katkılarından dolayı yagıza teşekkür etmeyi bir borç bilirim !  

 ______________________________________________________________

english  explanation
 
thıs theme murat çelik  for Was made !

help for thanks yagız ! http://www.simplemachines.org/community/index.php?action=profile;u=102749