Additional Info
Type
Package ID
tomytran:vnTyper
First Created
December 04, 2011, 05:22:44 PM
Last Updated
January 16, 2012, 05:37:36 AM

Vietnamese Typer v1.0

Vietnamese Typer for your SMF forum. Time to start typing Vietnamese (Tiếng Việt).
Compatible With 2.0.1, 2.0.2
Latest version v1.0
Downloads 604
Reviews 0
Rating 0/5
Subscribers 1
License (View License)
Author(s)
Screenshots
Vietnamese Typer
This mod is created just for Vietnamese people to help users can type Vietnamese language on forum without software UniKey or VietKey installed on user's computer. If you don't know Vietnamese language, this mod is completely NOT FOR YOU.


Demo for this Mod | Comment to this Mod | Other download link | Link to my ModsFeature:

Version 1.0 support users can type in Vietnamese even they don't have VietKey or UniKey software installed on his/her computer. This mod is active in case of user logged in and choose primary language is Vietnamese as default. Mod will not active or appear to guest or logged user which does not select primary language as Vietnamese.
If you like this mod, please share to other vietnamese people or comment on site http://vnweb.org. You can find some other software to type Vietnamese via Google search.

Live demo:

You can visit site http://vnweb.org and select menu Open Forum then login by user & pass: demo / demo. You can find more some other mods overthere for your SMF 2.0+.

Copyright:

This mod is created by TomyTran for SMF / Version: 1.0 Nov 29, 2011 / Compatibility to: SMF 2.0 - 2.0.99Bộ gõ Tiếng Việt cho diễn đàn SMF 2.0+:Xem trước hoạt động | Nhận xét và hỗ trợ | Link tải trực tiếp | Các Mod khác của tôiMô tả:

Phiên bản 1.0 hỗ trợ người sử dụng gõ Tiếng Việt theo phần mềm gõ Mudim mà không cần bộ gõ VietKey hay UniKey đã cài trên máy tính của người sử dụng. Phần mềm được sử dụng trong trường hợp giả sử thành viên đã đăng nhập và đã chọn ngôn ngữ Tiếng Việt làm ngôn ngữ mặc định. Module sẽ không kích hoạt đối với khách hoặc thành viên đã chọn ngôn ngữ mặc định không phải là Tiếng Việt.Xem trước hoạt động:

Hãy đăng nhập trang http://vnweb.org và mục Open Forum và đăng nhập bằng user & pass: demo / demo. Bạn cũng có thể tìm thấy một số module khác cho SMF 2.0+ tại đó.

Bản quyền:

Các module được tạo bởi TomyTran / Phiên bản: 1.0 ngày 02 thang 12 năm 2011 / Tương thích với các gói: SMF 2.0 - 2.0.99

Cài đặt:

Ấn vào đường dẫn tải tệp tin hoặc đường dẫn này: vnTyper v1.0.zip sau khi quảng cáo hiển thị 5 giây sẽ xuất hiện chữ Bỏ qua quảng cáo phía góc trên bên phải. Ấn thẳng vào đó sẽ tải trực tiếp tệp tin về máy tính của bạn.

Vào diễn đàn của bạn và chọn mục Quản trị >> Các gói mở rộng >> Cài đặt gói mở rộng >> Tải gói cài đặt từ máy tính lên.

Chúc bạn luôn may mắn và thành công.

Key tags:

Bộ gõ Tiếng Việt, Tiếng Việt cho diễn đàn, tích hợp bộ gõ, bộ gõ cho diễn đàn, gõ Tiếng Việt, Vietnamese typing.
vnTyper v1.0.zip
13.62 KB
Manual installation info
You have to register or login to be able to leave a review
There are currently no reviews on this customization
Advertisement: